Reklama

Biznes i Finanse

Zaawansowane technologie w polskich firmach. Tylko co piąta decyduje się na ich wdrożenie 

Fot. Ruthson Zimmerman/unsplash.com
Fot. Ruthson Zimmerman/unsplash.com

Co piąte przedsiębiorstwo w perspektywie ostatnich trzech lat wdrożyło jedno z zaawansowanych rozwiązań technologicznych - wskazuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego zdaniem wynika to z faktu m.in. braku wiedzy właścicieli i szefów firm o produktach finansowych, z których mogą skorzystać w ramach prowadzonej działalności. 

„Spośród ankietowanych firm w ostatnich trzech latach tylko blisko co piąta wdrożyła jedno z zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Przyczyną tego jest m.in. niski poziom świadomości przedsiębiorców co do tego, z jakich produktów finansowych mogą skorzystać oraz jakie możliwości daje stosowanie nowoczesnych technologii w obszarze ich działalności” – podano w środowej informacji prasowej Banku Gospodarstwa Krajowego na temat badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców przemysłowych o inwestycjach w rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0.

W informacji zwrócono uwagę, że polski przemysł nie jest najbardziej nowoczesny pod względem wykorzystywanych technologii i struktury wykorzystywanych produktów. BGK przypomniał, że danych Eurostatu wynika, iż produkty zaawansowane technologicznie (hi-tech) stanowiły w 2018 r. tylko nieco ponad 4 proc. polskiej produkcji przemysłowej (przykładowo na Węgrzech to aż 15 proc.). Dodano też, że niski poziom wdrożenia zaawansowanych rozwiązań technologicznych w polskim przemyśle potwierdzają wyniki najnowszego badania BGK.

Niespełna 19 proc. 

„W ciągu ostatnich trzech lat tylko niespełna co piąta firma (19 proc.) zrealizowała inwestycje w technologie 4.0, wśród których najpopularniejsze były: oprogramowanie automatyzujące wymianę informacji, chmura obliczeniowa czy systemy RFID. Samo wdrożenie technologii 4.0 przekłada się na liczne korzyści, wśród których do najpopularniejszych zaliczają się zwiększenie efektywności produkcji w firmie (76 proc.), pozyskanie nowych klientów na dotychczasowych rynkach (74 proc.), otwarcie się na nowe rynki zbytu (74 proc.) czy zwiększenie bezpieczeństwa pracy (73 proc.). Nieco niższy odsetek przedsiębiorców (16 proc.) planuje inwestycje w rozwiązania 4.0 w przeciągu najbliższych trzech lat, m.in. w Internet Rzeczy” – stwierdzono w informacji prasowej BGK.

Cyberbezpieczeństwo na szczycie piramidy 

Wskazano w niej także, że firmy częściej i chętniej niż w inne technologie inwestują w bezpieczeństwo cyfrowe. Według badania BGK grupa podmiotów, które już mają lub planują mieć zapewnione bezpieczeństwo dzięki nowoczesnym rozwiązaniom przemysłowym, przekracza 83 proc. Stwierdzono, że także banki są bardziej skłonne przyznawać firmom finansowanie na ten właśnie cel, postrzegany jako mniej ryzykowny.

Dlaczego tak jest? 

„Dotychczasowa, stosunkowo mała popularność w inwestycje 4.0 wynika z kilku powodów. Większość aplikacji firm (70 proc.) o uzyskanie finansowania w bankach była albo odrzucana, albo przyznawana na gorszych warunkach z perspektywy przedsiębiorców. Najczęściej powodem był brak wymaganego zabezpieczenia kredytu lub pożyczki (62 proc.) bądź cel finansowania nie spełniał wymagań produktu finansowego (21 proc.). Większość przedsiębiorców ankietowanych w badaniu BGK (62 proc.) nie aplikowało o jakąkolwiek z form finansowania w bankach komercyjnych, a co czwarty (25 proc.) nie robił tego z powodu oczekiwanej odmowy, np. ze względu na wysokie ryzyko projektu czy niskie możliwości zabezpieczenia” – podano w informacji prasowej.

Według badania BGK kredyty i pożyczki bankowe są dopiero trzecią pod względem popularności formą pozyskiwania środków na inwestycje (24 proc.). Przedsiębiorcy najczęściej sięgają po środki własne (62 proc.) oraz dotacje państwowe lub unijne (60 proc.).

„Analiza wyników naszego badania skłania nas ku refleksji, że przedsiębiorcy mogą nie być w pełni świadomi, jakie możliwości finansowania inwestycji dają im banki komercyjne, nierzadko ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego. Widzimy swoją rolę w edukowaniu przedsiębiorców, nie tylko w kontekście dostępnych produktów finansowych dopasowanych do ich potrzeb, ale też tego, jak ważne są inwestycje 4.0 dla ich firm. Jako państwowy bank rozwoju chcemy ułatwiać dostęp do finansowania przedsiębiorcom, ponieważ rozumiemy, że bez środków z zewnątrz znaczna część firm nie jest w stanie przeprowadzić potrzebnych inwestycji” – powiedział, cytowany w informacji prasowej główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama