Reklama

Biznes i Finanse

Odpowiedź PKP na postępującą cyfryzację. Przyjęto strategiczne rozwiązanie

Fot. Suzzan07/Pixabay
Fot. Suzzan07/Pixabay

Kolejowe spółki przyjęły wspólną Politykę IT, a także podjęto decyzję o utworzeniu Rady Polityki IT  - wskazał przewoźnik. Jak dodał, działania te stanowią odpowiedź na postępującą cyfryzację całego sektora oraz konieczność podniesienia konkurencyjności transportu kolejowego w ramach UE. 

Integracja, wspólne projekty, konsolidacja – w tym kierunku idzie dziś cały świat, polska kolej, jeśli chce być nowoczesna, szybka i niezawodna, musi rozwijać się cyfrowo i teleinformatycznie - wskazał sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki. Dodał, że w resorcie na takie zintegrowane działania nadzorowanych podmiotów patrzy się z wielką przychylnością. Polskie firmy muszą tworzyć sojusze, działać wspólnie, rozwijać się cyfrowo i teleinformatycznie. Tylko wtedy będą konkurencyjne dla międzynarodowych gigantów - ocenił.

Według wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzeja Bittela, dziś dużym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i płynności ruchu kolejowego poprzez zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań cyfrowych. Widząc duże znaczenie głównego zarządcy infrastruktury liniowej w procesie budowy spójnego systemu kolejowego, bardzo się cieszę, że PKP Polskie Linie Kolejowe będą jednym z kluczowych sygnatariuszy Polityki IT i ufam, że wkład wiedzy i doświadczeń wnoszonych przez przedstawicieli tej spółki przyniesie wiele korzyści całej branży - dodał.

Jak podał przewoźnik, Rada Polityki IT, jako struktura wykonawcza założeń i celów Polityki IT na polskiej kolei, jest przykładem integracji i współpracy sektora kolejowego, dzięki której osiągnięcie efektu synergii przełoży się na skuteczniejszą realizację celów wynikających z tzw. IV pakietu kolejowego, czyli przepisów dotyczących m.in. konkurencji w transporcie kolejowym.

W ocenie Rafała Zgorzelskiego z zarządu PKP, przyjęcie Polityki IT oraz powołanie Rady Polityki IT stanowią istotny krok w kierunku realizacji działań zmierzających do innowacyjnego zarządzania i rozwoju kompetencji służb IT kluczowych spółek kolejowych w sposób zapewniający jak najlepsze wsparcie realizacji celów biznesowych określonych w Strategii PKP.

Polityka IT reguluje współpracę, warunki zarządzania, koordynowania i monitoringu podejmowanych działań oraz wdrażania najwyższych standardów w obszarach informatyki i telekomunikacji. Rada Polityki IT skupia sygnatariuszy, którzy przyjęli wspólną Politykę IT. Celem działań Rady Polityki IT jest wypracowanie mechanizmów współpracy i synergii, które pozwolą m.in. na: przyjęcie uzgodnionych standardów technologicznych, zwiększenie efektywności projektów wdrożeniowych, zapewnienie mechanizmów re-użycia produktów i procesów, współpracę w zakresie rozwoju kompetencji IT i zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej - podał przewoźnik.

Dodano, że sygnatariuszami przyjętej Polityki IT zostało jedenaście podmiotów: Polskie Koleje Państwowe, PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP CARGO, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa , PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, PKP Informatyka, PKP TELKOL, Kolejowe Zakłady Łączności, Xcity Investment, CS Natura Tour.

image

Źródło:PAP

Komentarze