Reklama

Social media

Unijni kontrolerzy sprawdzą, jak UE przeciwdziała dezinformacji

Fot. Euseson/Wikipedia Commons/CC 3.0
Fot. Euseson/Wikipedia Commons/CC 3.0

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) rozpoczął kontrole skuteczności unijnych działań w walce z rozprzestrzenianiem się fałszywych informacji i manipulowaniem opinią publiczną. Pełny raport gotowy będzie w przyszłym roku.

Kontrolerzy z ETO przyjrzą się unijnemu planowi działania na rzecz zwalczania dezinformacji. Chodzi przede wszystkim o walkę z fake newsami rozpowszechnianymi z zamiarem uzyskania korzyści gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Wiadomości tego typu najczęściej rozpowszechniane są za pośrednictwem internetu, a zwłaszcza mediów społecznościowych, i dotyczą takich newralgicznych tematów jak migracje, zmiana klimatu i zagadnienia związane ze zdrowiem, np. epidemią koronawirusa. Według unijnych służb, największe zagrożenie dla UE stanowi dezinformacja ze strony Rosji, ale podobne strategie zaczęły stosować także inne państwa trzecie.

Podczas prowadzonej przez ETO kontroli, zbadana zostanie m.in. zdolność do przeciwdziałania dezinformacji przez grupy zadaniowe ds. komunikacji strategicznej działające w strukturach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). W 2015 r. w jej ramach utworzono grupę zadaniową ds. komunikacji strategicznej dotyczącej Wschodu, która miała zaradzić trwającym kampaniom dezinformacyjnym ze strony Rosji; do 2017 r. powołano dwie dodatkowe grupy - ds. Bałkanów Zachodnich oraz ds. Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i regionu Zatoki Perskiej.

Kontrolerzy przeanalizują również skuteczność utworzonego w ubiegłym roku systemu wczesnego ostrzegania, zobowiązującego kraje członkowskie do współpracy przy przeciwdziałaniu dezinformacji oraz obejmą kontrolą kodeks postępowania podpisany przez platformy internetowe i inne podmioty. W ramach kodeksu firmy IT zobowiązały się do poprawienia przejrzystości reklam politycznych i do sprawniejszego blokowania fałszywych kont i szkodliwych treści. ETO sprawdzi także projekty i unijne inicjatywy służące podnoszeniu świadomości w zakresie dezinformacji i zwiększaniu odporności społecznej.

"Każda próba wywołania zamętu informacyjnego i manipulowania opinią publiczną, która jest podejmowana z pełną świadomością i w złych zamiarach, może stanowić poważne zagrożenie dla samej Unii. Obywatele UE mają prawo wiedzieć, czy unijny plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji jest skuteczny" - powiedział odpowiedzialny za kontrolę Baudilio Tome Muguruza z ETO.

Publikacja pełnego raportu z kontroli zaplanowana została na 2021 rok. 

Reklama

Komentarze

    Reklama