Reklama

Polityka i prawo

BBN: Priorytetem integracja systemu cyberbezpieczeństwa

Spotkanie w sprawie PESEL w Ministerstwie Cyfryzacji. Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Spotkanie w sprawie PESEL w Ministerstwie Cyfryzacji. Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Podczas spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch rozmawiał z minister cyfryzacji Anną Streżyńską na temat kierunków rozwoju systemu cyberbezpieczeństwa państwa. Szef BBN zapoznał także minister z pracami powołanego przy BBN Zespołu ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Z jego prac wynika, że instytucje publiczne, jak i sektor prywatny powinny lepiej koordynować swoją pracę.

Biuro, jako instytucja niezaangażowana bezpośrednio w działania wykonawcze w obszarze cyberbezpieczeństwa, koncentruje się na analizach oraz przygotowywaniu propozycji rozwiązań o charakterze systemowym i organizacyjnym. W tym także właściwym wpisaniu nowych rozwiązań dotyczących cyberprzestrzeni w system kierowania bezpieczeństwem narodowym.

BBN zwraca również uwagę na niedostateczną koordynację i rozproszony charakter działań podejmowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i sektor prywatny. Dlatego też obecnie jako priorytetowe traktować należy integrowanie systemu cyberbezpieczeństwa, ujednolicanie procedur w tym zakresie, a także budowanie mechanizmów współpracy, wsparcia i szybkiej wymiany informacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

Czytaj też: Bezpieczna Polska w cyfrowej erze. Strategia Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022 [ANALIZA]

W tym kontekście należy docenić fakt, że Ministerstwo Cyfryzacji, prowadzące prace związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, pozostaje otwarte na dialog i szerokie konsultacje.

W ostatnim czasie podjęty został szereg działań zwiększających bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP. Należy do nich m.in. przyjęcie ustawy antyterrorystycznej, a także niedawne opublikowanie projektu Strategii cyberbezpieczeństwa RP. Po przyjęciu Strategii przez rząd, przygotowany ma zostać Plan działań na rzecz wdrożenia Strategii, a także ustawa dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, której opracowanie jest jednym z wymogów przyjęcia unijnej dyrektywy NIS, zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia działań mających na celu lepsze zabezpieczenie sieci oraz systemów informacyjnych.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama