Reklama

Armia i Służby

Straż pożarna ostrzega przed stosowaniem komunikatorów szyfrujących

Fot. Marta Rachwalska / InfoSecurity24.pl
Fot. Marta Rachwalska / InfoSecurity24.pl

Odwołany wczoraj Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski ostrzegał, jeszcze w listopadzie, przed używaniem popularnych komunikatorów internetowych, które mogą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa przesyłanych informacji.

W piśmie, które datowane jest na koniec listopada Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski nawiązuje do pisma Inspektora Nadzoru Wewnętrznego MSWiA dot. nagminnego wykorzystywania komunikatorów internetowych tj. WhatsApp, Viber i Signal do przesyłania informacji służbowych w tym danych osobowych. Generał Suski informuje, że wykorzystanie tych kanałów komunikacji stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa przesyłanych w ten sposób informacji i danych osobowych.

Rekomenduje on również zwiększenie nadzoru w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych oraz podjęcie działań związanych z podniesieniem świadomości strażaków i pracowników cywilnych co do ścisłego przestrzegania przyjętych polityk i procedur w zakresie bezpieczeństwa przesyłanych informacji i danych osobowych.

Jednocześnie przypomina, że nieprzestrzeganie przyjętych do stosowania procedur stanowi naruszenie, co w konsekwencji może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.  

Były już Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski został odwołany ze stanowiska 5 grudnia. Jego miejsce zajął Brygadier Andrzej Bartkowiak.

Komentarze