Reklama

Armia i Służby

Sąsiedzka współpraca w cyber. Polska i Łotwa rozwijają zdolności cyberobrony

Fot. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Fot. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Wojskowe CSIRT-y Polski i Łotwy nawiązały współpracę dotyczącą cyberbezpieczeństwa. Porozumienie odnosi się do m.in. rozwijania zdolności w zakresie cyberobrony oraz wymiany informacji. W imieniu naszego kraju podpis złożył gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Uroczyste podpisanie dokumentu o współpracy miało miejsce w poniedziałek (22 listopada br.) w siedzibie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) w Legionowie. Porozumienie jest efektem udziału Łotwy w międzynarodowej inicjatywie „CSIRT Case Study Workshop”, której organizatorem było NCBC

W trakcie warsztatów państwa regionu (m.in. Łotwa) miały możliwość wymiany informacji i doświadczeń w obszarze cyberbezpieczeństwa w oparciu o analizę studium przypadków. 

W związku z wysokimi ocenami realizacji warsztatów przez uczestników podjęto decyzję o dalszej kooperacji oraz sformalizowaniu współpracy wojskowej pomiędzy zespołami CSIRT. Łotwa wyraziła gotowość do podpisania porozumienia jako jedno z pierwszych państw uczestniczących w >>CSIRT Case Study Workshop<<” - wskazuje NCBC.

Współpraca wojskowych CSIRT-ów

Następstwem przeprowadzonych rozmów jest porozumienie dotyczące nawiązania współpracy przez wojskowe CSIRT-y. Obejmuje ono m.in. wymianę informacji w zakresie głównych celów cyberataków czy analizy wykorzystywanych przez przeciwników narzędzi. Ponadto, definiuje ramy współpracy w zakresie szybkiego wprowadzania zabezpieczeń, identyfikacji potencjalnych zagrożeń czy raportowania danych pochodzących z detekcji i incydentów.

Wydarzenie odbyło się w formule online (ze względu na pandemię koronawirusa). W imieniu Ministra Obrony Narodowej porozumienie podpisał gen. bryg. Karol Molenda – dyrektor NCBC, a wśród uczestników w NCBC byli także: płk Łukasz Jędrzejczak – Szef CSIRT MON, płk Paweł Doniec i płk Grzegorz Wielosz z NCBC. W Legionowie obecny był ppłk Aivars SPRIEDĒJS – Attaché Obrony Łotwy w Polsce. Natomiast sygnatariuszem po stronie łotewskiej był Jānis GARISON – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Łotwy, któremu towarzyszyli: Guntis SMILGZDRIVS – szef łotewskiego zespołu MilCERT, Madara STALTE – przedstawicielka Ministerstwa Obrony Łotwy oraz płk Piotr POMAZANY – polski Attaché Wojskowy na Łotwie” - podkreśla NCBC.

Ułatwiona współpraca

Partnerem polskiego CSIRT MON jest LV MilCERT (ang. the Latvian Military Information Technology Security Incident Response Team). Dzięki nawiązaniu współpracy zespoły będą posiadały ułatwioną i usprawnioną ścieżkę wymiany informacji technicznych m.in. na temat aktywnie wykorzystywanych narzędzi hakerskich, alertów bezpieczeństwa, dobrych praktyk konfiguracyjnych i procedur postępowania. 

Warto także podkreślić, że porozumienie jest przejawem unormowania współpracy polsko-łotewskiej w obszarze wspólnego ostrzegania i alarmowania o przeprowadzanych cyberatakach.

Regularne podnoszenie zdolności 

Współpraca Polski z partnerami zagranicznymi, w tym z Łotwą, ma istotne znaczenie dla podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa, gdyż umożliwia m.in. budowę świadomości sytuacyjnej, co do zagrożeń występujących w regionie, ich skali oraz kierunkach działania adwersarzy. Takie działanie umożliwia zastosowanie właściwych środków prewencyjnych oraz minimalizowanie skutków ataków w obszarze cyberbezpieczeństwa na szczeblu krajowym” - czytamy w komunikacie.

W trakcie uroczystości dyrektor NCBC gen. bryg. Karol Molenda zaproponował zorganizowanie w najbliższej przyszłości dwustronnego spotkania dotyczącego szerszej analizy realizacji porozumienia. Zaprosił również stronę łotewską do udziału w planowanej na 2022 rok kolejnej edycji „CSIRT Case Study Workshop”.


Chcemy być także bliżej Państwa – czytelników. Dlatego, jeśli są sprawy, które Was nurtują; pytania, na które nie znacie odpowiedzi; tematy, o których trzeba napisać – zapraszamy do kontaktu. Piszcie do nas na: [email protected]. Przyszłość przynosi zmiany. Wprowadzamy je pod hasłem #CyberIsFuture. 

image
Fot. Reklama

Komentarze (1)

  1. men

    Bardzo dobry ruch, Łotwa w cyber jest 100 lat przed nami