Reklama

Armia i Służby

Grupa Cyfrowych Ambasadorów NCBC rozpoczyna pracę. „To przywileje, ale i obowiązki”

Fot. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni/ncbc.wp.mil.pl
Fot. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni/ncbc.wp.mil.pl

„Każdy, kto osiągnął sukces wie, że trzeba najpierw coś poświęcić. Tego właśnie od Was oczekujemy, Waszego zaangażowania, ale przez całą Waszą przygodę z programem Cyfrowych Ambasadorów będziemy z Wami” – podkreślił Dyrektor NCBC gen. bryg. Karol Molenda podczas spotkania z Cyfrowymi Ambasadorami Centrum. 

Jak informuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni 12 kolejnych ambasadorów rozpoczęło swój udział w programie „Cyfrowi Ambasadorzy NCBC” od wizyty w siedzibie Centrum w Legionowie. To studenci pięciu uczelni: trzech wojskowych oraz dwóch cywilnych.

Podczas poznawania miejsca towarzyszyli im opiekunowie programu wyznaczeni przez każdą z uczelni. Jak wskazuje NCBC, listy intencyjne dotyczące podjęcia współpracy w ramach inicjatywy, a także stosowne umowy z ambasadorami posiadają: Akademia Wojsk Lądowych, Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Uczelnia Techniczno – Handlowa z Warszawy.

Spotkanie z ambasadorami oficjalnie otworzył gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor NCBC. W czasie swojego przemówienia zwrócił się do studentów, wskazując, że oczekuje od nich poświęcenia czasu oraz wysiłku. Jak dodał, nie będą w tym osamotnieni, ponieważ zespół specjalistów Centrum oferuje im wsparcie i pomoc.

Każdy, kto osiągnął sukces wie, że trzeba najpierw coś poświęcić. Tego właśnie od Was oczekujemy, Waszego zaangażowania, ale przez całą Waszą przygodę z programem Cyfrowych Ambasadorów będziemy z Wami. Poznacie jak w praktyce działają zespoły NCBC.

gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Ambasadorowie podczas wizyty w NCBC odwiedzili Network Operations Center (odpowiedzialne za całodobowe monitorowanie sieci teleinformatycznych) oraz Security Operations Center (realizuje ono zadania z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury wojskowej MON).

Centrum wskazuje, że dzięki zwiedzaniu Centrum studenci zobaczyli, jak wygląda praca w nowoczesnych Centrach Obliczeniowo-Projektowych i Projektowo-Konstrukcyjnych, a także laboratoriach zajmujących się inicjatywami z obszaru kryptologii. Ambasadorowi odwiedzili także specjalistyczne serwerownie i oglądnęli prototypy urządzeń szyfrujących. Dzięki temu mieli możliwość porozmawiania z ekspertami NCBC, którzy są konstruktorami innowacyjnych rozwiązań.

W ramach wydarzenia zastępcy dyrektora Centrum płk Łukasz Jędrzejczak, płk Dariusz Kwiatkowski oraz płk Mariusz Chmielewski wyjaśnili studentom działanie trzech podstawowych pionów NCBC: cyber, krypto i IT.

„Współpraca Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni ze środowiskiem akademickim rozpoczęła się od podpisania w listopadzie 2020 roku pierwszego listu intencyjnego – z Wojskową Akademią Techniczną. Zasadniczym celem projektu jest nawiązanie szerszej współpracy, w szczególności z wydziałami kształcącymi studentów na kierunkach związanych z obszarami cyber, krypto i IT. Program Cyfrowych Ambasadorów NCBC przeznaczony jest dla najbardziej wyróżniających się studentów z najlepszych uczelni wojskowych i cywilnych w kraju” – podkreśla NCBC, dodając, że rola cyfrowego ambasadora to nie tylko przywileje, ale również obowiązki, do których należy np. rozpowszechnianie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa.

Jak wskazuje Centrum, działalność edukacyjna ambasadorów prowadzona jest za pośrednictwem mediów społecznościowych, podczas spotkań na uczelniach lub w szkołach średnich czy poprzez udział w tematycznych targach i konferencjach. „Od osób, z którymi NCBC nawiązuje współpracę, oczekuje się m.in. zaangażowania w działalność uczelnianych kół naukowych, udziału w konkursach typu hackathon lub warsztatach pod marką NCBC” – podkreśla Centrum.

W tym miejscu warto podkreślić, że udział w inicjatywie „Cyfrowych Ambasadorów NCBC” wiąże się także z wieloma korzyściami, do których można zaliczyć np. udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu cyber, krypto i IT czy też możliwość reprezentowania Centrum podczas konferencji i szkoleń, które oferują autentyczną możliwość poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia niepowtarzalnego doświadczenia.

Informacja prasowa NCBC

image

Reklama

Komentarze

    Reklama