Reklama

Strona główna

Anna Streżyńska : 500+ pokazało mankamenty polskiego systemu informatyzacji państwa

  • Rosyjski system walki elektronicznej „Krasucha-4”. Fot. kret.com

W panelu rozpoczynającym XXII Forum Teleinformatyczne wystąpili: Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska, dr inż. Wacław Iszkowki oraz dr hab. Robert Gwiazdkowski. Poruszyli oni kwestię najważniejszych problemów z którymi zmaga się państwo polskie w zakresie informatyzacji i cyberbezpieczeństwa, oceny podjętych działań oraz zagrożeń związanych z nadmierną ingerencją państwa.

Anna Streżyńska na XXII Forum Teleinformatyki : Głównym wyzwaniem jest łączenie głównych systemów państwa

Minister Cyfryzacji podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę, że prawdziwym testem dla jej resortu był program 500+. I tylko dzięki pomocy sektora prywatnego, a w szczególności banków udało się go bezpiecznie wdrożyć.

Sytuacja ta pokazała patologię w systemach teleinformatycznych państwa, którą zastała Minister Cyfryzacji obejmując urząd. Przede wszystkim problemem był brak integracji między systemami komputerowymi różnych instytucji państwowych. Nie powołano nawet Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe. Wyjątkiem były tu resorty siłowe. Uniemożliwiało to proste, automatyczne wypełnianie formularzy w ramach programu 500+.

Udało nam się stworzyć Narodowe Centrum Bezpieczeństwa, które jednak znajduje się dopiero w zalążku, ale wciąż wiele pozostaje do zrobienia. 38 milionów Polaków obsługują 134 centra przetwarzania, co stanowi ogromne obciążenie dla państwa. Facebook do obsłużenia prawie 2 miliardów osób potrzebuje tylko kilku centr przetwarzania.

Doktor inżynier Wacław Iszkowski na XXII Forum Teleinformatyki: Praktycznie każdy odpowiedzialny jest za cyberbezpieczeństwo Polski

Doktor inżynier Wacław Iszkowski poddał w wątpliwość używanie terminów z przedrostkiem cyber, uważając, że są to neologizmy i powinno się używać polskich odpowiedników takich jak: bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych itp.

Wymienił on również 7 stopniowy poziom zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego: od 0 gdzie nie występują żadne zagrożenia do 6 oznaczającego brak możliwości działania sieci teleinformatycznych na obszarze Polski i 7 brak możliwości działania sieci teleinformatycznych. Ponadto wskazał on na rodzaje negatywnego oddziaływania na funkcjonowanie systemu, wymieniając: techniczne, przypadkowe, ostrzegawcze, przestępcze, terrorystyczne, militarne i globalne.

Podkreślił również, że odpowiedzialnym za bezpieczne funkcjonowanie systemu teleinformatycznego jest bardzo wiele podmiotów od wykonawców i dostawców systemu po siły zbrojne i polityków.

W podsumowaniu stwierdził, że Strategia Cyberbezpieczeństwa przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji pozwala na uzyskanie minimalnego bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa. Nie jest to jednak jednoznaczne z gwarantowaniem bezpieczeństwa funkcjonowania sieci oraz kluczowych systemów teleinformatycznych.

Robert Gwiazdowski na XXII Forum Teleinformatyki: Musimy uważać na państwo.

dr hab. Robert Gwiazdowski w swoim wystąpieniu ostrzegał przed zwiększająca się inwigilacją obywateli przez państwo porównując obecną sytuację do książki 1984 George’a Orwella. Pytał czy też będziemy zmuszeni do chowania się przed naszym telewizorem. Jego zdaniem zwiększenie ilości gromadzonych informacji przez władze państwowe da im więcej możliwości i zwiększy kontrolę nad obywatelami. Zwrócił również uwagę, że budując system na poziomie makro, należy uważać na systemy w skali mikro.

Czytaj też: Współtwórca CERT Polska: cyberzagrożeń wciąż przybywa. Bez dokładnych analiz - zginiemy

Komentarze