Reklama

Polityka i prawo

Rusza projekt edukacyjny Cyfrowobezpieczni.pl

  • Image Credit: Cpt. Janusz Błaszczak

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz zawodowe mogą wziąć udział w projekcie "Cyfrowbezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa". Deklarację uczestnictwa w projekcie trzeba złożyć do 29 lutego.

Jego celem jest wprowadzenie w podstawy bezpieczeństwa cyfrowego w szkole nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Projekt organizowany jest przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do udziału w projekcie zapraszane są szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz zawodowe. Działaniami informacyjnymi, edukacyjnymi i motywującymi objętych zostanie 2200 szkół z terenu całej Polski. Organizatorzy czekaja na zgłoszenia szkół, zainteresowanych pakietem profesjonalnego wsparcia doradczego w działaniach związanych z cyberbezpieczeństwem, obejmującego m.in.:

- Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego - wydarzenia edukacyjno-informacyjne w szkołach w formie warsztatów, w ramach lekcji oraz spotkań z nauczycielami i rodzicami (w sumie odbędzie się 2200 takich wydarzeń).
- Konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni! (3 edycje), w którym konkurować będą szkoły z całego kraju, organizując oryginalne zajęcia o tematyce bezpieczeństwa cyfrowego. Nagrodami w konkursie będą mobilne pracownie cyfrowe, obozy edukacyjne dla uczniów oraz udział szczególnie zaangażowanych nauczycieli w letnich Edukampach.
- Punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, w którym drogą elektroniczną i telefoniczną będzie można uzyskać odpowiedź na wszelkie pytania odnoszące się do problemów bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku szkolnym i życiu prywatnym uczniów – punkt działał będzie 5 dni w tygodniu od kwietnia 2016 r.
- Ogólnopolskie Konwenty Bezpiecznej Szkoły (trzy edycje: 2016, 2017 i 2018 r.) - dwudniowe spotkania z udziałem m.in. przedstawicieli MEN, ekspertów tematyki bezpieczeństwa cyfrowego z instytucji naukowych i policji.
- Szkolenia dla 2200 szkolnych liderów bezpieczeństwa cyfrowego – nauczycieli, którzy zdobędą uporządkowaną wiedzę, która pomoże im w koordynacji działań na rzecz ich zapewnienia cyberbezpieczeństwa w macierzystych szkołach.
- Portal Cyfrowobezpieczni.pl – platformę informacyjną, edukacyjną i promocyjną, zrealizowana w modelu portalu społecznościowego, adresowanego do wszystkich grup związanych z problematyką bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach.
- Pakiet materiałów edukacyjnych, poradników, scenariuszy, kursów e-learningowych, gier edukacyjnych i multimediów udostępnionych na otwartych licencjach nauczycielom i edukatorom.

Równocześnie Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” ogłosiło nabór na kandydatów na szkolnych edukatorów cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Poszukiwane są osoby posiadających kwalifikacje pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wiedzę dziedzinową, związaną z różnymi aspektami i zagadnieniami bezpieczeństwa cyfrowego.

Edukatorzy, po odbyciu specjalnego szkolenia zorganizowanego w ramach projektu, odpowiedzialni będą za przygotowanie i organizację Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego w szkołach zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Ich zadania obejmować będą m.in.: przeprowadzenie spotkań z dyrektorami szkół i przedstawienie im problematyki cyfrobezpieczeństwa, przeprowadzenie 3 warsztatów podczas lekcji w wytypowanych klasach oraz prezentację tematyki cyberzagrożeń podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej. Każdy edukator powinien przeprowadzić Szkolne Dni Bezpieczeństwa w min. 12 szkołach, które będą brać udział w projekcie. Za realizację tych działań otrzyma wynagrodzenie. Działania edukatorów planowane są w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 15 grudnia 2018 r.

Komentarze