Reklama

Polityka i prawo

Zagórski: niektóre kwestie w Krajowym Planie Odbudowy mogą wymagać doszczegółowienia

Fot. Ministerstwo Cyfryzacji
Fot. Ministerstwo Cyfryzacji

Są kwestie w Krajowym Planie Odbudowy, które prawdopodobnie będą wymagały doszczegółowienia nie tylko w samym dokumencie, ale także na etapie wdrażania - mówił minister w KPRM Marek Zagórski, podsumowując we wtorek wysłuchanie dot. transformacji cyfrowej w KPO.

Transformacja cyfrowa to temat drugiego wysłuchania publicznego dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy (KPO), których seria zapoczątkowana została w poniedziałek.

We wtorkowym wysłuchaniu brali udział m.in. przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych oraz związkowych, którzy zgłosili szereg uwag do projektu planu. Przedstawiali m.in. postulaty dotyczące rozwoju e-administracji, kontroli wpływu algorytmów i sztucznej inteligencji na prawa obywatelskie, uregulowania kwestii praw pracowniczych w związku z cyfryzacją i rozwojem pracy zdalnej, większego uwzględnienia samorządów w podziale środków z KPO, unowocześnienia podejścia do zdalnej nauki czy wzięcia pod uwagę szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także kwestii ekologicznych.

Według Zagórskiego, wiele z kwestii podnoszonych w trakcie wystąpień zostało już uwzględnionych w KPO. "Są one przez nas zaadresowane, być może trzeba to precyzyjniej wskazać" - powiedział. Przyznał jednak, że "są też takie kwestie, które prawdopodobnie będą wymagały doszczegółowiania, nie tylko na etapie samego dokumentu, ale także na etapie wdrażania".

"Tak jak to było przy obecnej perspektywie, przy Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, będziemy się starali ten dialog z organizacjami społecznymi, z organizacjami pozarządowymi i izbami gospodarczymi prowadzić po to, żeby poszczególne konkretne projekty mogły być wdrażane" - przekonywał.

Według Zagórskiego, KPO to nie tylko szansa na realizację projektów i systemów informatycznych. "Chciałbym zwrócić uwagę, że jednym z elementów całego procesu transformacji cyfrowej jest legislacja" - podkreślił. Wskazał, że chodzi m.in. o przewidzianą nowelizację ustawy o informatyzacji, która wprowadzi "domyślność cyfrową, także procedur, które dzisiaj mają charakter tradycyjny, wręcz czasami papierowy".

Podkreślił, że KPO jest tylko elementem całej strategii cyfryzacji państwa, która mieści się w wielu dokumentach, np. Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa czy Polityce rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce.

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Na cyfryzację ma być przeznaczone 20 proc. łącznej kwoty wsparcia.

Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich.

26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje KPO, które trwają do 2 kwietnia 2021 r. Do końca kwietnia br. Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu. 

Źródło:PAP

Komentarze