Reklama

Polityka i prawo

ePUAP rozszerzony na kolejne usługi?

Fot. UM Gliwice
Fot. UM Gliwice

Czy pandemia koronawirusa odprowadzi do rozszerzenia usług oferowany na platformie ePUAP? - pyta sekretarza stanu w KPRM Marka Zagórskiego poseł Tomasz Olichwer.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do kontaktu obywateli z organami administracji publicznej. W ramach działania ePUAP można podpisywać dokumenty podpisem zaufanym, co w wygodny i profesjonalny sposób potwierdza wiarygodność pisma.

Rozwój technologii oraz czas pandemii naprowadzają nas na pytanie, czy nie należałoby rozszerzyć funkcji ePUAP na kolejne zadania. Podpisywanie się pod projektami ustaw w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, udzielania poparcia dla list kandydatów w wyborach ogólnopolskich i lokalnych, czy chociażby zbieranie podpisów pod wnioskiem o zabranie głosu podczas debaty o stanie gminy - wymaga fizycznego kontaktu, który w aktualnym czasie rodzi duże zagrożenie. Zbieranie podpisów z wykorzystaniem funkcji podpisu zaufanego ułatwiłoby procedurę oraz upowszechniłoby działalność ePUAP - pisze w swojej interpelacji poselskiej Tomasz Olichwer z Koalicji Obywatelskiej.

Sekretarz stanu Marek Zagórski informuje, że potrzeba przygotowania uniwersalnej usługi online umożliwiającej opatrzenie dowolnego dokumentu elektronicznego wieloma podpisami elektronicznymi jest znana. Usługa taka mogłaby być wykorzystana w różnych celach, w tym takich jak obywatelskie inicjatywy ustawodawcze i uchwałodawcze, udzielanie poparcia dla list kandydatów w wyborach, jak również wszelkich innych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba, aby wiele osób w wygodny, bezpieczny i zrozumiały dla nich sposób mogło podpisać elektronicznie określoną treść.

Odpowiadając na przedstawioną w interpelacji propozycję wykorzystania w tym celu ePUAP, należy zauważyć, że Platforma nie posiada dedykowanej funkcjonalności dla realizacji takiego zadania. Rozwiązanie to już obecnie umożliwia opatrzenie jednego dokumentu wieloma podpisami elektronicznymi. Jednak istniejące narzędzia są z założenia przystosowane do składania podpisów przez osoby należące do jednej organizacji i co za tym idzie, byłyby niewygodne do zastosowania w zakładanym celu, mimo, że możliwe do użycia. Także odrębna usługa opatrywania pism podpisem zaufanym, wygodna, gdy potrzebne jest złożenie kilku podpisów, nie jest odpowiednia dla celu określonego w interpelacji.

Przygotowanie rozwiązania, które umożliwiłoby wygodne opatrywanie wieloma podpisami elektronicznymi jednego dokumentu nie jest łatwym do zrealizowania przedsięwzięciem nie tylko ze względu na techniczną różnorodność formatów podpisów elektronicznych. Przygotowana usługa online powinna bowiem pozwalać na łatwe opatrywanie dokumentu elektronicznego kolejnymi podpisami, a także:

  • zapewniać niezawodną i wygodną weryfikację złożonych podpisów przez stronę, której taki dokument zostanie przedstawiony (stronę ufającą),
  • rozwiązać potencjalny problem związany z ochroną danych osobowych w taki sposób, by kolejna osoba podpisująca nie mogła weryfikować wcześniej złożonych podpisów innych osób i co za tym idzie, poznać ich danych osobowych,
  • pozwalać na użycie dowolnego rodzaju podpisu elektronicznego równoważnego z własnoręcznym.

Tym niemniej, taka usługa jest przygotowywana. Biorąc pod uwagę plany rozwojowe Portalu RP i planowaną integrację serwisów informacyjnych administracji samorządowej na platformie gov.pl, realizacja postulowanych przedsięwzięć będzie możliwa w 2022 r., zakładając wejście w życie potrzebnych w tym celu zmian w przepisach prawa.

image

 

Reklama

Komentarze

    Reklama