Armia i Służby

Redakcja CyberDefence24 na POLSECURE 2022. Ważnym tematem cyberprzestępczość [NA ŻYWO]

Autor. CyberDefence24.pl

Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w tym roku kalendarzowym. Jednym z głównych tematów konferencji będą kwestie związane z nowoczesnymi technologiami, wykorzystywanymi przez służby mundurowe w Polsce i na świecie, a także wyzwania związane z cyberprzestępczością. Zespół CyberDefence24.pl bierze udział w wydarzeniu. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo.

Eksperci i przedstawiciele służb mundurowych z całego świata będą dyskutować o m.in. technologiach obserwacji i nadzoru, systemach dowodzenia i kontroli, rozwiązaniach z zakresu łączności oraz cyberbezpieczeństwie (w tym m.in. ochronie danych i ochronie przed cyberatakami).

Wśród zagranicznych prelegentów debat poświęconych cyberprzestęczości i szeroko rozumianej domeny cyber w kontekście funkcjonowania służb znajdują się np. Craig Jones (INTERPOL), Edvardas Sileris (Europol), Craig Wolf (US Secret Service), Elvis Chan (FBI Cyber Division).

Polskę reprezentują m.in. insp. Przemysław Więcław – Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, Jan Szczyrek – Prezes Zarządu – Grupa WB oraz Krzysztof Zieliński – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Podczas wydarzenia odbędzie się intro muzyczne Bogdan Kierejsza, koncert orkiestry, pokazy dynamiczne BOA oraz pokaz psów policyjnych, a także wiele interesujących debat i dyskusji.

Panele dotyczące domeny cyber planowo mają rozpocząć się o godz. 13:30:
- PANEL I: "Obecne zagrożenia i trendy cyberprzestępczości"
- PANEL II: "Cyberwyzwania w dobie pandemii-ochrona informacji w świecie wirtualnym"

Trwa muzyczne show w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i Bogdana Kierejszy.

A już po nim pierszy panel poświęcony cyberprzestępczości.

Niebawem rozpocznie się pierwszy panel poświęcony domenie cyber pt. ”Obecne zagrożenia i trendy cyberprzestępczości”.

Eksperci będą dyskutowali o:

  • International OCGs - Międzynarodowych Zorganizowanych Grupach Przestępczych 
  • Kluczowych zagrożeniach w obszarze cyberprzestępczości 
  • Współpracy wielostronnej

Wśród prelegentów:

  • Craig Jones – INTERPOL
  • Edvardas Sileris – Europol, EC3
  • Craig Wolf – US Secret Service
  • Elvis Chan – FBI Cyber Division
  • Carsten Meywirth – Bundeskriminalamt (BKA, Niemcy)

”Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE uważam za OTWARTE” - oficjalnie ogłosił prezydent miasta Kielce Bogdan Wenta.

Polska może być liderem w Europie

Z kolei Edvardas Sileris z Europolu, szef centrum ds. cyberprzestępczości (EC3), mówi wprost: „Bez wymiany informacji nie jesteśmy w stanie walczyć z przestępczością, w tym cyberprzestępczością”.

Cieszymy się, że Polska podjęła decyzję o zwiększeniu swoich zdolności w zakresie walki z cyberprzestępczością. Możecie stać się jednym z liderów w Europie” - ocenia przedstawiciel Europolu.

Craig Jones, dyrektor ds. cyberprzestępczości w INTERPOL-u, podkreśla raz jeszcze: „Cyberprzestępczości stale się rozwija. A Polska buduje modelowe biuro do walki z cyberprzestępczością. Pojawiają się jednak ograniczenia, np. utrudniona wymiana danych nie tylko poprzez brak zaufania, ale sztywne ramy regulacyjne. My jako Interpol będziemy wspierać wszelkie wysiłki na rzecz walki z cyberzagrożeniami i budować zaufanie między państwami członkowskimi”.

„Społeczność międzynarodowa musi wypracować mechanizmy w zwalczaniu cyberprzestępczości, aby wspierać jednostki policji. Skorzystają na tym podmioty prywatne, w tym nasze bezpieczeństwo. Problemem jest jednak brak zaufania, a to przekłada się na mniejszą skuteczność działania służb” - zaznacza Craig Jones.

Cyberprzestępczość cały czas się rozwija. Przyczyniła się do powstania 1 bln USD strat dla naszych gospodarek. Wykrywanie cyberprzestępców wymaga określonych technik. Musimy zmieniać nasz model działania jako policji, ponieważ nie jesteśmy (policja – red.) pierwszym miejscem, do której zgłaszają się ofiary cyberprzestępczości” - mówi Craig Jones, dyrektor ds. cyberprzestępczości w INTERPOL-u.

Craig Jones, INTERPOL-u wyraził zadowolenie, że Polska utworzyła Centralne Biuro Zwalczania Cyberbezpieczeństwa, ponieważ jego zdaniem pokazuje to, że skoordynowana współpraca na szczeblu krajowym może stać się faktem. „195 krajów w ramach Interpolu będzie wspierać Polskę” – deklaruje przedstawiciel międzynarodowej.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji, podczas otwarcia wydarzenia:

„Mamy świadomość, że dzisiaj cyberbezpieczeństwo to jeden z głównych priorytetow dla policji na całym świecie. To zagrożenie, któremu musimy sprostać przez rozwój naszych formacji. Dlatego wystartowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Chociaż od lat jednostki ds. cyberbezpieczeństwa funkcjonowały w ramach Policji, jednak nowa struktura, wraz z nowymi możliwościami, ma sprawić, że CBZC stanie się tym, czym stało się wcześniej CBŚ. Mam nadzieję, że dzięki ludziom pracujacym w tym Biurze i takim konferencjom jak ta dzisiaj, będziemy skuteczniejsi w walce z cyberprzestępczością”.

Podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki odczytuje list szefa resortu Mariusza Kamińskiego, skierowany do uczestników wydarzenia :

„Podległe mi służby mogą zawsze liczyć na wsparcie państwa polskiego. (…) Cyberbezpieczeństwo i ściganie przestępstw w sieci to wyzwanie dla służb nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W związku z tym powołano Centralbe Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ataki w sieci mają na celu łatwy zysk i uderzenie w najsłabnszych”.

Komentarze