Zdzikot: Policja pierwszą służbą, mogącą zwalczać cyberprzestępczość na terenie całego kraju (CYBERSEC 2017)

12 października 2017, 10:50

Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA, we wtorek 10 października br. wziął udział w III Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2017. W poniedziałek w otwarciu Forum uczestniczyła premier Beata Szydło, która w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na zagrożenia dla współczesnego świata płynące ze strony cyberprzestępców oraz cyberterrorystów. Premier zapowiedziała także powołanie departamentu do spraw cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA, we wtorek 10 października br. wziął udział w III Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2017. W poniedziałek w otwarciu Forum uczestniczyła premier Beata Szydło, która w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na zagrożenia dla współczesnego świata płynące ze strony cyberprzestępców oraz cyberterrorystów. Premier zapowiedziała także powołanie departamentu do spraw cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Polska Policja jest pierwszą służbą w Polsce, która posiada struktury odpowiedzialne za zwalczanie cyperprzestępczości na terenie całego kraju

Tomasz Zdzikot - podsekretarz stanu w MSWiA

Wiceminister Tomasz Zdzikot w trakcie CYBERSEC 2017 uczestniczył w dyskusji wraz z Catherine De Bolle, delegatem Europy do Interpolu, a jednocześnie Szefową Policji Federalnej Królestwa Belgii oraz Jean-Christophe Le Toquin, prezydentem międzynarodowej organizacji Cybersecurity and Cybercrime Advisors Network (CyAN). Debata dotyczyła międzynarodowej współpracy organów ścigania w kontekście wykrywania i zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni. 

To jest idealna okazja, aby porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z zakresu zwalczania cyberprzestępczości

Tomasz Zdzikot - podsekretarz stanu w MSWiA

Wiceminister Tomasz Zdzikot w czasie swojego wystąpienia opisał dotychczasowe działania polskiego rządu odnośnie wykrywania i zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wiceminister podkreślił, że w listopadzie 2016 r. zostało utworzone Biuro do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji, które koordynuje działania wojewódzkich wydziałów do walki z cyberprzestępczością i od tamtego czasu stale ewoluuje, dostosowując się do dynamicznie zmieniających się warunków. 

Policja stoi na pierwszej linii obrony przed zagrożeniami

Tomasz Zdzikot - podsekretarz stanu w MSWiA

W Forum wzięli udział m.in. minister cyfryzacji Anna Streżyńska, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, unijny komisarz ds. bezpieczeństwa Julian King, zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa ambasador Sorin Ducaru.

W trakcie dwudniowej konferencji (9-10 października br.) 130 prelegentów i ponad tysiąc uczestników z całego świata dyskutowało o cyfrowych wyzwaniach dla Europy. CYBERSEC jest wydarzeniem poświęconym strategicznym aspektom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa, na które zapraszani są politycy, dyplomaci, ekspertów, liderzy biznesu i naukowcy. Celem CYBERSEC jest wspieranie procesu budowy europejskiego systemu cyberbezpieczeństwa, tworzenie platformy współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego, aby tworzyć najlepsze odpowiedzi na skomplikowane cyberwyzwania

KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets CyberDefence24