MON: Komunikat dot. domeny "mil.pl"

29 listopada 2017, 14:10
MON Warszawa
CyberDefence24
CyberDefence24

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Państwowym Instytutem Badawczym NASK, od 25 października 2017 roku wnioski o rejestrowanie i utrzymywanie nazw w domenie mil.pl rozpatruje MON.

Celem przejęcia domeny mil.pl przez Ministerstwo Obrony Narodowej było wprowadzenie moderacji z jednoczesnym zidentyfikowaniem domeny z Siłami Zbrojnymi RP oraz sprawami związanymi z wojskiem, obronnością i bezpieczeństwem. Pragniemy budować spójny wizerunek tej domeny poprzez utożsamianie jej z resortem obrony narodowej, wyeliminowanie negatywnych zjawisk towarzyszących aktualnemu wykorzystywaniu domeny oraz możliwości podszywania się pod podmioty wojskowe. 

Ponadto informujemy, że domena mil.pl nie będzie zamknięta dla podmiotów spoza Sił Zbrojnych RP. Liczymy, że nasze działania zaktywizują zainteresowanie podmiotów związanych z wojskowością, a domena mil.pl stanie się marką rozwijaną w duchu jej przeznaczenia.

W przypadku zainteresowania posiadaniem domeny w przestrzeni nazw mil.pl, podmioty posiadające status prawny proszone są o wypełnienie wniosku zgodnie z załączonym wzorem i przesłanie na adres Dyrektor Centrum Operacyjnego MON, ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa.

Centrum Operacyjne MON

CyberDefence24
CyberDefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets CyberDefence24