Krzysztof Silicki: ryzyko kluczowe dla polskiego systemu cyberbezpieczeństwa (SecureTech Congress)

17 października 2017, 17:20

"Kluczowym słowem o którym powinno się pamiętać jest ryzyko. (...) Musimy być świadomi, że nowoczesne technologie są związane z ryzykiem, które powinno być immanentną częścią procesów biznesowych czy na poziomie bezpieczeństwa międzynarodowego" - powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Minister Silicki zwrócił uwagę, że to właśnie ryzyko jest ważnym elementem prowadzenia działalności biznesowej i wymaga prowadzenia skoordynowanych działań poprzez współpracę różnych środowisk tak aby nadążyć za dynamicznie rozwijającymi się zjawiskami.

Dla Polski kluczowa jest budowa krajowego systemu bezpieczeństwa, niezbędna dla walki z cyberterroryzmem oraz zagrożeniami hybrydowymi. Ustawa poświęcona opracowaniu tego systemu ma być implementacją unijnej dyrektywy NIS oraz wskazywać na odpowiednie podejście do infrastruktury krytycznej oraz implementacji minimalnych wymogów bezpieczeństwa. Ustawa ma podlegać konsultacjom.

" (...)od strony regulacyjnej czy inicjatyw strategicznych na poziomie Unii to nie wszystko. 13 września w Tallinie został ogłoszony tzw. pakiet cyberbezpieczeństwa. To inicjatywa, która jest dowodem na potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań w sferze prawnej jest istotna"

Krzysztof Silicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Na forum europejskim ważny głos ma EXO - inicjatywa która skupia ponad 200 podmiotów z całej Europy - firmy, uczelnie wyższe oraz branżowe organizacje skupiające. Ma ona wpływa na kreowanie programów badawczo - rozwojowych przez Komisję europejską w tym zakresie, dlatego warto, aby polskie podmioty były możliwie jak najbardziej aktywne w prace EXO. Podsekretarz zwrócił również uwagę, że certyfikacja dla usług w ramach cyerbezpieczeństwa jest również szansą dla polskiego biznesu.

 

CyberDefence24
CyberDefence24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets CyberDefence24